Cercar en aquest blog

Google+ Badge

10 de setembre de 2015

REFUNDAR LAS INTERVENCIONES SOCIALES
                                                                                                                    Foto de Victoria Jiménez

Artículo que publiqué en revista Trobada d'Educació Social, núm. 4, 2010,  del CEESIB (Col.legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears). Refundar las intervenciones sociales, pp. 6-10, 

Accesible en: http://www.ceesib.org/docs/revista_num4.pdf